کارگاه دفاعی

درخواست حذف این مطلب

اولین کارگاه آموزشی درس دفاعی با موضوع انقلاب ی تداوم نهضت عاشورا با حضور پر شور و نشاط دانش آموزان برگزار شد. دانش آموزان در یک محیط صمیمی و دوستانه با همکاری و همدلی درس دفاعی را در قالب نشریه دیواری تهیه د. قرار است کار های دانش آموزان در دبیرستان به نمایش گذاشته شود.